Tarieven 2017

Dit artikel is op de site te vinden onder Lid worden/Tarieven

    Actuele tarieven
         
Lidmaatschapsvormen        
Actief lid     lid worden           ná  1 juli lid worden                       ná  1 oktober
Senioren van 25 jaar en ouder  € 185,00  € 92,50  € 46,25
Studenten van 18 t/m 24 jaar  € 132,50  € 66,25  € 33,13
Junioren van 12 t/m 17 jaar  € 105,00  € 52,50  € 26,25
Kids tot 12 jaar  €   75,50  € 37,75  € 18,88
         
     Informeer naar onze actiepakketten! 
         
G-tennislid    € 105,00  € 52,50  € 26,25
         
Competitielid    € 60,00  € 60,00  € 60,00

Een competitielid kan alleen deelnemen aan competitiewedstrijden.

Vrij spelen en het volgen van lessen is niet toegestaan.

         
Donateur    € 30,00  € 30,00  € 30,00
Vrij spelen en het volgen van lessen is niet toegestaan.      
         
Het is niet mogelijk gedurende het jaar van lidmaatschapsvorm te wisselen.   
         
Sponsorlid        
Indien u of uw bedrijf gebuik wil maken van onze interessante sponsorfaciliteiten, kunt u contact opnemen met Fred van Hoorn (06 51384927 - fredvanhoorn@caiway.nl).   
         
Gezinskorting        
gezin met 3 actieve leden    € 30,00  nvt   nvt 
gezin met 4 actieve leden    € 50,00  nvt   nvt 
gezin met 5 actieve leden    € 70,00  nvt   nvt 
Competitie- en niet actieve leden worden niet meegeteld.   
         
Betaling        
Betaling van de genoemde tarieven geschiedt in principe door middel van een automatische incasso in twee termijnen (december en februari). Indien incasso niet gewenst is of bij storningen van het geïncasseerde bedrag zullen administatiekosten van € 5,00 in rekening worden gebracht. 
         
Introducees    € 5,00    

Een niet-lid kan tot een maximum van 3 keer door een actief lid geïntroduceerd worden en mee tennissen voor een bedrag van € 5.00, dit bedrag dient vooraf afgerekend te worden bij de bar. Dit is geldig voor een tijdsduur van vier uur. Voor het 'afhangbord' kan een tijdelijke pas gebruikt worden.  

         
Tennislessen        
Tennislessen worden verzorgd door onze partner en toptennisschool Burgersdijk Tennis. Inschrijving kan op www.burgersdijktennis.nl of via (0174) 22 69 34. Tennislessen zijn alleen toegestaan voor leden.
         
Bardienst        
Om de barprijzen betaalbaar te houden werken wij met door leden verzorgde bardiensten. Leden dienen over het jaar heen 9 uur bardienst te draaien. Bardiensten kunnen zelf worden ingepland via de website. Dit kan ook vooraf worden afgekocht. Zie de website voor leden die graag de bardiensten gedurende het jaar willen overnemen voor € 5 per uur.
Afkoop bardienst voor het hele jaar:   € 50,00    
Boete per uur bij niet opdagen:   € 10,00    

 

 

Ga HIER naar het inschrijfformulier!

 

Voor nieuwe leden geldt dat de betaling van de contributie geschiedt middels automatische incasso. Voor bestaande leden geldt dat bij niet gebruik van automatische incasso per transactie €2,50 in rekening wordt gebracht voor administratiekosten.

26-07-2017 | Tarieven | 1333
ZOEKEN

De BHW Competitie gaat niet door

EYE CATCHERS

Sponsors

SPONSORS