Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Tennis Categorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Mk kennis met tennis Categorie*
Vragen
Vink dit aan als het lidmaatschap ingaat per 1 juli.
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer?
Is er al iemand van uw gezin lid van mtc Bequick (naam+geb. datum)
Fotonummer (in te vullen door ledenadm.)
---------------------------------------------------------------------------------------
Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid
en wij verzoeken u om deze vragen eveneens te beantwoorden.
Waarom wilt u lid worden van mtc Bequick/ hoe heeft u van ons gehoord?
Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor mtc Bequick te verrichten?
Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
(Barvrijwilliger/commissie/bestuur/incidenteel werk)
Heeft u specifieke kennis, die voor mtc Bequick van belang kan zijn
en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van mtc Bequick?
Zo ja, welke kennis is dat?
Opmerking
ZOEKEN

De BHW Competitie gaat niet door

EYE CATCHERS

Sponsors

SPONSORS