Nieuws van de barcommissie

Beste leden,

Vanaf zondag 13 januari zijn de bardiensten voor het seizoen 2019 op de site te zien.

Ieder lid kan zijn of haar eigen bardiensten invullen door in te loggen op de website. Onder het kopje “Bardiensten” vindt u hierover meer informatie. U heeft hiervoor tot vrijdag 22 februari 2019 de tijd. Hierna worden de leden die zich niet hebben ingedeeld door de barcommissie ingedeeld.

Tijdens de weekenden op competitiedagen kunt u ook kiezen om een keukendienst te draaien. Dit houdt in: het frituren van patat, kroketten, enz. en het maken van tosti’s.

Ieder lid draait 9 uur bardienst per persoon per seizoen.

De bardienst kan ook afgekocht worden voor € 50,- per seizoen. Wilt u uw bardiensten afkopen? Maak dan vóór 31 januari 2019 € 50 euro over op rekeningnummer NL20RABO0340471441 t.n.v. Maassluise Tennis Club o.v.v. je naam en lidmaatschapsnummer.

Met vriendelijke groeten,

De barcommissie

Clubnieuws overzicht