Parkonderhoud

Wateroverlast

Wateroverlast
Vele leden hebben de laatste weken gemerkt dat er steeds meer plassen langs het terras en op het pad achter de banen 1 t/m 3 ontstonden. Deze waren een bedreiging voor onze taxussen en tennisbanen. Door het bestuur is vorige week contact opgenomen met het Hoogheemraadschap Delfland en de firma Berkhout. Ons vermoeden was namelijk dat de werkzaamheden aan de dijk langs de Boonervliet de oorzaak van de wateroverlast  zou kunnen zijn. Gebleken is dat dit juist was. Door Delfland en de firma Berkhout is na overleg gisteren extra klei bij de beschoeiing langs de vliet aangebracht en donderdag 23 mei is een afwateringsgeul gegraven vanaf ons clubhuis naar de sloot achter ons terrein. Hierdoor zijn de plassen verdwenen en de watertoevoer gestopt. Wij zijn de betrokken bedrijven erkentelijk voor het meedenken en de snelle reactie. 

Clubnieuws overzicht