Bijen en vlinders vriendelijk maaibeleid bij MTC Bequick

Bijen en vlinders vriendelijk maaibeleid bij MTC Bequick

De bijen en vlinder stand loopt dramatisch terug in Nederland. Op advies van Natuurorganisaties en in navolging van Gemeente en Rijkswaterstaat, gaat ook Bequick proberen meer‘bloei in de bermen’ te genereren om insecten van voedsel te voorzien.

Dit doen we door minder en selectief te maaien, wilde bloemen te koesteren en te ontzien als er gemaaid wordt. Dit geeft de planten de kans om te bloeien en tot zaadvorming te komen (b.v. klaproos) of ondergrondse vermeerdering (b.v. klavers, smeerwortel). Op specifieke plekken zaaien we bij met wilde bloemen mengsels. Het liefst op relatief kale grond. Hiervoor maaien we ter plekke het gras of verwijderen het (deels).

Ongewenste ‘gasten’ worden handmatig verwijderd: 
Bramen, Brandnetel en Bereklauw verwijderen we met wortel en al, 
Akkerdistel wordt ook met wortelstokken en al getrokken. 
Riet in gras moet gemaaid worden (slootkant Maria Rutgersstraat).
Blauwe distels kunnen met mate worden toegelaten op een klein aantal plekken. 

De Taxus struiken -vooral de jonge aanplant- houden we handmatig vrij van hoog opschietend kruid of gras. Met name kleefkruid moet hier in de gaten gehouden worden.

De eerste resultaten zijn er al, hondsdraf en fluitenkruid hebben al gebloeid, her en der komen smeerwortel, beige klaver, dovenetel, muurpeper, ooievaarsbekje en koolzaad nu op en in bloei. Ook kan de klaproos alweer gespot worden. Dit geeft insecten de kans om te eten, en die insecten dienen op hun beurt weer onze meesjes en andere vogels tot voer!

Al wordt er minder gemaaid dan voorheen, dit is al met al toch een behoorlijke hoeveelheid werk, waarvoor we graag een beroep doen op enthousiaste leden om in het park onderhoud mee te helpen! Dat kan op de vaste dinsdag ochtend van het onderhouds-team, maar ook op andere tijden natuurlijk!

Neem even contact op met Nico Holleman (010-5925890) of Frits Zandman -onze hoofd ‘groendienst’- (010-5918270) als je hierin geïnteresseerd bent!
nholleman@mac.comzandman@kabelfoon.nl

Clubnieuws Overzicht