Van de voorzitter...

Wijzigingen in het bestuur

Beste leden, ditmaal geen column, maar een bericht inzake wijzigingen die zich de afgelopen weken in het bestuur van onze vereniging hebben voorgedaan. Door gebrek aan vrijwilligers zijn wij genoodzaakt de barcommissie en de activiteitencommissie weer samen te voegen tot een gezamenlijke activiteiten- en barcommissie (ABC). 

Eveline van der Ende heeft zich teruggetrokken als voorzitter van de barcommissie en haar bestuurslidmaatschap opgezegd. Eveline blijft wel actief in de nieuwe ABC. De voorzitter van de voormalige activiteitencommissie – Linda Gouka – is bereid gevonden de nieuwe ABC te gaan leiden. Naast Linda en Eveline bestaat de nieuwe ABC uit Laura Pleijsier, Cora Warnaar en Klaas Notenboom.

Ook de voorzitter van de jeugdcommissie – Joeri van Tongeren – heeft afscheid genomen van het bestuur en van de jeugdcommissie. Joeri wordt opgevolgd door Sytske van der Zweep.

Zowel de ABC als de JC kunnen versterking gebruiken. Tijdens het Elvani Bequick Open bleek eens te meer dat er veel werk gedaan moest worden door een klein aantal mensen en dat is jammer. Denk eens na over commissielidmaatschap in het kader van “vele handen maken licht werk”. Wilt u geen lid zijn van een commissie, maar wel op projectbasis een bijdrage leveren aan onze tennisclub kan dat natuurlijk ook. Zo zijn we nog op zoek naar een paar leden die het clubkampioenschap willen organiseren. De data zijn al gepland – zie hiervoor de agenda – nu nog enthousiaste mensen die deze kar willen trekken.

Het eerstvolgende evenement op ons park is het Open Senioren 50+ toernooi op donderdag 25 juli a.s. Van de toernooiorganisatoren Frans Mulder en Bart Sio heb ik begrepen dat er nog een paar deelnemers bij kunnen. Ik zou zeggen: “aarzel niet en doe mee”. Mijn ervaring is dat dit toernooi altijd gezellig is.

Ik wens jullie allemaal veel tennisplezier de komende weken; voor de toernooideelnemers: veel succes en voor de vakantiegangers: een fijne vakantie.

Martin

Clubnieuws Overzicht