Vanuit het bestuur.

Het sturen van de vereniging vraagt veel aandacht. Dat is iets wat je niet altijd in de gaten hebt. Daarom vind ik het belangrijk om de zaken die de leden direct aangaan goed te communiceren. De wekelijkse nieuwsbrief is daar het juiste medium voor.

Automatische incasso.
Normaal is het zo dat in december en februari de automatische incasso plaatsvindt. Omdat Wim Kap de ledenadministratie heeft overgedragen aan Bart Kerkhof heeft de incasso een maand vertraging opgelopen. Wim is zeer bedreven in het systeem voor de ledenadministratie en Bart is druk bezig zich dit eigen te maken. U kunt de afschrijving van februari deze of komende week op uw bankrekening zien. Wim….bedankt voor het vele werk. En Bart ….heel veel succes en fijn dat je dit voor de vereniging wilt doen.


Barprijzen.
Omdat de inkoopprijzen stijgen is het bestuur genoodzaakt de prijzen voor de consumpties aan te passen. Het gaat om een geringe stijging per product. 
Los van de verhoging valt het op dat niet alle leden hun consumpties afrekenen. Dit is vervelend om vast te stellen. Hierdoor lopen we financieel schade op want het scheelt de club behoorlijk aan inkomsten. Even opschrijven is makkelijk maar vergeten ook. Ook al is er geen kwade opzet in het spel, de club heeft er behoorlijk last van. We accepteren nog alleen maar betalingen via de pinpas of teampas en opschrijflijstjes behoren tot het verleden.

Beleidsplan.
De ALV van januari j.l. heeft het bestuur de opdracht gegeven dit jaar een beleidsplan voor te leggen. Omdat breed draagvlak in de vereniging van groot belang is gaat Fred van Hoorn een projectgroep vormen met leden die een doorsnede van Bequick vormen. Aan de hand van een bestuurlijke opdracht gaan ze aan de slag en komen met een voorstel naar het bestuur.


Voorjaarcompetitie.
Begin april start de voorjaarcompetitie weer. Traditiegetrouw vindt er maandag 23 maart a.s. een captainsavond plaats. De captains krijgen via de e-mail een uitnodiging. Ook deze avond gaan we nadrukkelijk in op het betalingsgedrag aan de bar.


Naschrift
Als gevolg van de door de overheid en de KNLTB ingestelde maatregelen rondom de coronacrises vervallen alle geplande bijeenkomsten tot en met 31 maart aanstaande.

 

Clubnieuws overzicht