Maatregelen naar aanleiding van de Corona-crises

Beste clubleden,

Hoe anders kan het ineens lopen. Zondagmiddag jongstleden ging onze vereniging op slot. We kunnen de banen niet meer op en het clubhuis is dicht. Alle activiteiten zijn tot nader bericht gestaakt. Ik weet niet hoe het in de periode '40-'45 is gegaan, maar een vereniging sluiten op last van de overheid is in ons 125-jarig bestaan een zeer bijzonder feit. Maandagavond hebben we als bestuur een spoedberaad gehad via een conference-call. Ook een unicum in ons 125-jarig bestaan.

We hebben besloten dat het Maeslantsluystoernooi dit voorjaar niet door gaat. We gaan wel proberen om in november dit jaar, dus na de najaarscompetitie, dit toernooi alsnog plaats te laten vinden. De deelnemers die zich hebben ingeschreven krijgen persoonlijk bericht en we communiceren dit ook via de Facebookpagina.

De captainsavond die 23 maart gepland stond gaat niet door. Hoe het gaat lopen met de voorjaarscompetitie is nog niet duidelijk en hangt helemaal af van de KNLTB. De opening van het seizoen vervalt en we gaan de jubilarissen op een ander moment dit jaar in het zonnetje zetten. Ook tennisschool Burgersdijk heeft onmiddellijk alle activiteiten gestopt. 

Het tennispark is op slot en alleen maar toegankelijk voor een enkeling. Wat we wel gaan doen is het onderhoud aan de banen. De laatste tijd hebben we veel last gehad van water op de baan. Nico Holleman en Arie Kap gaan er mee aan de slag nu de banen toch niet gebruikt worden. Als we straks weer kunnen gaan tennissen ligt alles er weer netjes bij.

Hoe belangrijk hygiëne is hoef ik niet te benadrukken. Daarom wordt de barvoorraad in beeld gebracht en bederfelijke waar gaat weg. We zorgen dat de bar, keuken en toiletvoorziening schoon blijft. Over het jubileumweekend in juni valt nog weinig te zeggen. Het hangt van zoveel factoren af, maar zodra daar nieuws over is hoort u van ons.

Als bestuur hebben we prima contact met de KNLTB. Zij communiceren heel snel en volgen de ontwikkeling op de voet. Hoe het de komende weken verder gaat weten u en ik niet. Het zal wel even stil worden. Dinsdag 7 april staat er een bestuursvergadering gepland maar hoe we dat gaan doen weten we nu ook nog niet. Wat ik wel weet is dat we als bestuur dagelijks met elkaar in contact staan en dat er veel werk wordt geleverd in korte tijd. Een fantastische ploeg mensen om mee te werken.

Ik wens dat u gezond mag blijven, maar wordt u toch in uw omgeving met ziekte geconfronteerd dan wens ik u veel sterkte. Ik weet dat er binnen onze club veel vrienden zijn. Niet alleen om te tennissen maar zeker ook daar buiten. In tijd van nood mag je altijd een beroep op vrienden doen. Maak daar gebruik van als het nodig is.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van MTC-Bequick,

Klaas Notenboom
voorzitter

Clubnieuws Overzicht