Update van het bestuur.

Beste leden van Bequick,

Afgelopen week heeft de landelijke overheid ruimte gegeven aan jongeren om weer te gaan sporten. Begrijpelijk en fijn voor onze jongeren maar wellicht ook een beetje teleurstellend voor iedereen die ouder is. Die zullen nog even moeten wachten. Uiteraard geldt dat ook voor de tennissport. Jongeren tot en met 18 jaar mogen weer sporten maar wel onder strakke voorwaarden.

Als bestuur van Bequick volgen we de richtlijnen van de landelijke overheid en inmiddels ook die van de gemeente Maassluis. Jongstleden vrijdagavond heeft het bestuur vergaderd om alle zaken, die noodzakelijk zijn om jeugdtennis weer mogelijk te maken, te gaan organiseren. We verwachten dat, als alles goed loopt, dit rondom 29 april jeugdtennis weer mogelijk is. Dinsdag 28 april komt de gemeente Maassluis met richtlijnen. We kijken dan of ons protocol daarin past. Pas dan geeft de gemeente toestemming.

We hebben met elkaar een protocol afgesproken en op dit moment is de jeugdcommissie aan het inventariseren welke behoefte er is bij de jeugd. Duidelijk is al wel dat wanneer er getennist mag gaan worden, dit onder begeleiding zal zijn van de clubtrainer of buiten de trainingen onder begeleiding van een door het bestuur aangestelde toezichthouder. Dat betekent dat je niet zomaar het tennispark op kan wanneer het jou uitkomt. Ook ouders en begeleiders mogen niet mee. Wil je tennissen buiten de training om, dan kan je dit aanmelden bij de jeugdcommissie. Volgende week komt er een nieuwsbulletin vanuit de jeugdcommissie hoe alles in zijn werk gaat.

De kantine en het terras blijven dicht. Op de momenten dat er getennist kan worden door de jeugd is het invalidentoilet open. Wel vragen we de ouders/opvoeders er vooral op toe te zien dat men zoveel mogelijk vooraf thuis naar het toilet gaat. De kleedkamers en doucheruimtes blijven dicht. Ook het toegangshek blijft gesloten. Jouw druppel doet het gewoon niet. De trainer of toezichthouder zorgt er voor dat je naar binnen kunt komen, dat de 1,5 metergrens wordt nageleefd en de binnenkomende en vertrekkende jongelui gescheiden blijven. Banen mogen niet geveegd worden. De vrijwilligers van de onderhoudscommissie zorgen daar voor.

In de nieuwsbrief van de KNLTB staat alles over richtlijnen en worden veel vragen beantwoord. Via handige links is veel informatie beschikbaar. Wil je dingen weten, open dan vooral de nieuwsbrief van de KNLTB. En verder is hier een poster die visueel alle gedragsregels duidelijk maakt.

Zoals jullie inmiddels weten gaat de voorjaarscompetitie gaat niet door. We gaan wel een inventarisatie houden voor de najaarscompetitie. Komende week zal aan alle ingeschreven teams voor de voorjaarscompetitie gevraagd worden of zij aan de najaarscompetitie mee willen doen. Per 15 mei moeten we dit bij de KNLTB aanleveren. Uiteraard onder voorbehoud maar wel met goede moed!

Als bestuur zijn we blij dat een eerste stap om weer te gaan tennissen gezet kan worden. Het is nog wel heel beperkt. Het is leuker om een club te besturen die bruist van het leven, dan je bezig te houden met allerlei protocollen en richtlijnen. Het voordeel van deze tijd is dat nu duidelijk wordt hoe belangrijk de club is in ons sportieve en sociale leven. Ik mis het enorm en daar ben ik niet de enige in. We zijn blij met uw steun en vragen begrip voor de maatregelen die we moeten nemen. Heeft u vragen, ideeën of een advies, bel of mail mij dan gerust. Mijn gegevens kunt u vinden op de website van MTC-Bequick.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Klaas Notenboom

Clubnieuws overzicht