'Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om...'


Afgelopen dinsdag, 26 april, mochten Bequicklid John Dolstra en dertien andere Maassluizers, in de Groote Kerk, uit handen van burgemeester Edo Haan een lintje ontvangen.

John werd voorgedragen vanwege zijn volgende verdiensten.
De lijst van vrijwillige activiteiten begint in 1974 waarin hij de functie van ambtelijk secretaris van de kerkelijke adviesraad vervult. Van 1978 tot 1988 is hij secretaris en penningmeester van de Maassluise postduivenvereniging De snelheid. Van 1985 tot 1990 vervult John diverse functies voor de vakbond Abvakabo. Van 1990 tot 2002 is hij penningmeester van de evenementenweek van de Stichting Derde Wereld Hulp.

In 1994 wordt hij lid van de Vlaardingse Christelijke Koorvereniging Progeza. Ook daar is John al snel zeer actief en als het koor 50 jaar bestaat, wordt hij tot erevoorzitter benoemd. John doet al vele jaren vrijwilligerswerk voor de kiesvereniging van de politieke partij RPF en later haar opvolger, de huidige ChristenUnie. Van 1995 tot heden is hij gedurende het gehele jaar actief voor de kiesvereniging. Vanwege zijn politieke en maatschappelijke betrokkenheid en het werk binnen de kiesvereniging is John vanaf 2010 betrokken bij de gemeenteraad van Maassluis. In 2010 treedt hij aan als steunraadslid en sinds 2011 als raadslid voor de ChristenUnie in Maassluis. Van 2018 tot 2022 is hij de nestor van de gemeenteraad Maassluis.

John Dolstra, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, van harte gefeliciteerd!!

Clubnieuws Overzicht