Inning contributies

De inning van de contributies voor 2023:
Deze zal weer in 2 termijnen worden geïncasseerd:
1e termijn december 2022 en
2e termijn in februari 2023

Hier moet nog wat uitleg bij:
Denk je er over of ben je genoodzaakt, om het lidmaatschap op te zeggen, dien je dit zelf via de site te regelen.
En wel voor 1 dec 2022. Is deze opzegging te laat ontvangen, dan dient de hele contributie van 2023 betaald te worden en zal dan ook geïncasseerd worden.

In het geval van foutieve afschrijvingen (bijvoorbeeld: u bent sponsor en u wordt gefactureerd als lid of andersom) kunt u terecht bij facturatie@mtc-bequick.nl.

Clubnieuws Overzicht