Thema-avonden

Beste leden,

Hierbij willen we jullie officieel uitnodigen voor de thema-avonden op donderdag 9 en 23 november om 19:30 uur. (Binnenlopen 19:00 uur)

Afgelopen jaren is ons ledenaantal met 33% afgenomen, daarnaast zien we ook dat de inzet van vrijwilligers afneemt. Echter, een vereniging valt of staat door zijn vrijwilligers. Als nieuw bestuur willen we de schouders eronder zetten om weer wat moois en bloeiends te maken van onze vereniging, maar hierbij hebben we wel draagvlak en vooral draagkracht nodig in de uitvoering. Daarom hopen we op zoveel mogelijk geïnteresseerden tijdens deze thema-avonden, zodat er een goede afspiegeling van onze vereniging aanwezig is.

Wat kun je verwachten op de eerste thema-avond?
-          Het belangrijkste onderwerp is: wat voor vereniging zijn we? Zowel nu als in de toekomst.
-          Welke patronen binnen onze vereniging werken goed, en wat minder goed? Hoe heeft dit effect op de betrokkenheid van onze leden?
-          Inzicht krijgen in de belangrijkste thema’s die van belang zijn voor de activering en betrokkenheid van de leden (structuur van de vereniging, bestuur, cultuur, strategie etc.)

De tweede thema-avond op 23 november zal een opvolging zijn van de punten besproken op 9 november. Hier willen we thema’s concreet gaan uitwerken en meenemen in ons beleidsplan.
-          Hoe kunnen we doorpakken op de thema’s, zodat deze verantwoordelijkheid niet alleen bij het bestuur ligt, maar ook bij de leden
-          Wat is ons droombeeld van de toekomst

Het uiteindelijke doel is een concreet actieplan voor de komende maanden. Graag zien we zoveel mogelijk van jullie op donderdag 9 november! Mochten er onduidelijkheden zijn, dan ben ik bereikbaar voor alle vragen en/of aanvullingen: voorzitter@mtc-bequick.nl

Linda Gouka,
voorzitter 

Clubnieuws Overzicht