Gebruik clubhuis

 
Ons mooie nieuwe clubhuis nodigt uit om veel gebruikt te worden. Tijdens het buitentennisseizoen (maart-november) is de Quick-Inn geopend op de tijden dat de bardiensten zijn ingedeeld, voor zowel leden als bezoekers.
Er kan iedere avond tot 23 uur gespeeld worden; in de wintermaanden (november t/m februari) is er alleen op maandag- en donderdagavond bardienst, maar als het clubhuis gesloten is kan er ook gespeeld worden met kunstlicht. Hiertoe kunt u met een elektronische sleutel (de druppel) toegang krijgen tot de hal, kleedruimten en toiletten en zelf de buitenlampen aanzetten.
 
- Ieder Bequick-lid kan via het secretariaat bij het bestuur het verzoek indienen om tijdens de wintermaanden met een vaste groep op vaste tijden gebruik te kunnen maken van het clubhuis.

- De groep dient uit minimaal 8 personen te bestaan, welke allen lid dienen te zijn van Bequick; 
 
- Binnen deze groep is er een verantwoordelijke contactpersoon, die altijd aanwezig dient te zijn; 
- De contactpersoon is verantwoordelijk voor de bardienst en draagt zorg voor de inning en afdracht van de bargelden; 
- De contactpersoon ontvangt de sleutel van het clubhuis en is ervoor verantwoordelijk dat het clbhuis “spic & span” wordt achtergelaten; 
 
- Het gebruik keukenapparatuur zal beperkt worden tot een speciale (nog aan te schaffen) frituurpan en de magnetron; de grote platen/frituur mogen niet worden gebruikt; 
 
- Bij overtreding van een van de regels wordt “de vergunning” direct ingetrokken; 
 
- Het bestuur maakt het voorbehoud dat er vooraf een geschikte vrijwilliger kan worden gevonden die in de wintermaanden onder auspiciën van de barcommissie de inkoop (beperkt assortiment) , goederenontvangst, controle en inruimen van de voorraad op zich neemt; 
 
-Op de website zal vermeld worden wanneer het clubhuis open is en voor welke specifieke leden de toestemming is verleend. 
 
Het Bestuur
Ons clubhuis Overzicht