Gebruik clubhuis door leden

Leden kunnen onder bepaalde voorwaarden het clubhuis gebruiken om een feestje te

vieren. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

 
Spelregels gebruik clubgebouw door leden:
• Het bestuur moet altijd om toestemming gevraagd worden.
• De persoon om wie het gaat dient Bequick- lid te zijn.
• Consumpties worden uitsluitend via de bar afgenomen.
• Let op: Het is niet toegestaan eigen sterke drank te schenken (er is geen vergunning).
In het clubhuis geldt het rookverbod. Aanwezigheid en/of gebruik van sterke drank en andere genotsmiddelen is verboden. Bij overtreding moet ontruimd worden en geldt een boete van € 150, die ter plaatse betaald dient te worden.
• Omvang van de in te zetten bardiensten in overleg met het bestuur.
• Er dient altijd een door het bestuur aangewezen persoon aanwezig te zijn.
• Catering kan eventueel zelf verzorgd worden. Vooraf overleg hierover met het bestuur
• Na gebruik dient de Quick-Inn opgeruimd en bezemschoon achtergelaten te worden. Versieringen e.d. moeten zijn verwijderd. Vuil en afval dienen te zijn afgevoerd in de container.
Eventuele extra schoonmaakkosten zullen doorberekend worden.
• De aanvrager is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken en verplicht zich bij schade deze voor 100% te vergoeden.
• Vooraf wordt een contract opgesteld, met informatie betr. het aantal aanwezige personen (max. 75), gebruik van muziek, etc.
• Een lid van van het bestuur maakt de eindafrekening op en stuurt deze op naar de penningmeester die op zijn beurt een rekening zal sturen naar de aanvrager.
De eindafrekening dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 
NB: Men huurt het clubgebouw niet exclusief, dat wil zeggen dat leden altijd toegang
hebben tot het clubgebouw.
 
Te voldoen per gebruik: € 75,00 exclusief de vergoeding van € 7,50 per persoon per uur voor de bardienst en andere kosten.
Ons clubhuis Overzicht