Bardiensten

In het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging is opgenomen, dat leden verplicht zijn tenminste 9 uur per jaar bardienst te verrichten. 

Niet iedereen doet dat met evenveel plezier, maar hopelijk beseft u, dat wij ons als MTC Bequick gelukkig mogen prijzen met een eigen clubgebouw en een eigen barexploitatie. Op die wijze kunnen wij de prijzen/tarieven binnen de perken houden en alles ten goede van de vereniging laten komen. Zou dit niet het geval zijn, dan zouden de contributiebedragen veel hoger liggen. Voor diegenen, die toch liever de bardiensten niet zelf (kunnen) draaien, wordt de mogelijkheid geboden om de bardiensten af te kopen.