Uit 'De Schakel' van 6 februari

 

****    door Ben Tabak    ****

 

Klaas Notenboom nieuwe voorzitter MTC Bequick

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de (dit jaar 125 jaar jonge) tennisvereniging MTC Bequick is met enthousiasme door alle aanwezige leden Klaas Notenboom geïnstalleerd als voorzitter.

Van diverse oud commissie- en bestuursleden en van voormalig voorzitter Martin Weeda werd, onder dankzegging voor hun inzet, afscheid genomen.

Verheugend is dat, op een enkele uitzondering na, het bestuur en de commissies weer volledig op “oorlogssterkte” zijn door het voordragen en installeren van nieuwe, zéér gemotiveerde vrijwilligers.

Zoals Klaas het formuleerde: “Voor mij is het belangrijk dat ons stukje tennis-erfgoed weer honderd jaar vooruit kan. Samen met enthousiaste medebestuurders gaan we daaraan werken.”  

Erg mooi is dat tijdens de ALV diverse leden spontaan toezegden dit jubileumjaar de nodige activiteiten te zullen oppakken!

Tenslotte: van 23 t/m 29 maart aanstaande wordt weer het traditioneel zeer goed bezochte en bijzonder gezellige Maeslantsluys Toernooi gespeelt. Details volgen nog, maar noteer het al vast in de agenda!

 

 

 

 

 

Clubnieuws Overzicht