MTC Bequick logo

Inloggen, maar wachtwoord is vergeten

Aanmelden op onze site 
Via onze website proberen we de leden zo veel mogelijk van informatie te voorzien. Daar zit ook informatie bij die een buitenstaander niet aangaat, zoals financiële verslagen, NAW-gegevens van de leden, beleidsplannen en dergelijke. Wanneer je aangemeld (ingelogd) bent is al die afgeschermde informatie bereikbaar. Je kunt hier ook je eigen persoonlijke gegevens aanpassen. Daarom wordt hierna uitgelegd hoe een (nieuw) wachtwoord verkregen kan worden.

Lees meer