Achter de schermen van de Onderhouds Commissie

We hebben het er nooit over, maar als er niet zeer regelmatig onderhoud zou plaats vinden, zou ons park er niet zo fantastisch bij liggen als dat het nu doet. Onder de bezielende leiding van Nico Holleman verzamelen zich iedere dinsdagmorgen een groep van 12 vrijwillige mannen en 1 vrijwilligster om onderhoud te plegen. Het gaat dus niet allemaal vanzelf.

Hieronder een klinische opsomming van wat er in 2020 zoal gerealiseerd is
Handenwaspunt bij baan 1
Hand- en spandiensten bij Terras Tent opbouw
Banen Scan KNLTB
Nieuwe driehoeks bezem voor dieptereiniging in gebruik, met goed gevolg
Meer infill aanvullen, meer zout tegen mos & algen
Professioneel/Groot onderhoud banen 1-3, Fa. Wijnbergen Sportbouw 
6 Netten (banen 1-3, 6-8) en 2 spelersbankjes (baan 1) vervangen
Groenbeheer - Bomen snoeien
Wilg en Populier bij lampmast en container via gemeente gesnoeid
Esdoorn zaailingen uitgedund, Meidoorns etc. gesnoeid
Groenbeheer - overig
Insect vriendelijk – geen gif, mechanisch onkruid verwijderen,  bloemen borders
Minder afval, minder kosten
Tegels uitvlakken, afschot herstellen
Schoonmaak
                                 Onderhouds Commissie, hartelijk dank!!!


 

Clubnieuws Overzicht