Fraaie donatie voor het KWF

Ongetwijfeld hebben alle deelnemers en deelneemsters mooie herinneringen aan het grandioze jubileum weekend, dat op 11 en 12 juni jongstleden plaats vond. Erg leuk ook dat veel nostalgie nog altijd in het clubhuis te bewonderen is!

Dankzij de massale opkomst van leden en oud-leden in dat weekend werd het ook financieel een groot succes en, zoals van tevoren was aangekondigd, een deel daarvan zou ten goede komen aan een goed doel.

Welnu, inmiddels kunnen wij u melden dat MTC Bequick een donatie op de rekening van het KWF Kankerfonds heeft gedaan ter waarde van € 500,- !!

Wij danken, namens het KWF, alle aanwezigen tijdens dat weekend voor hun bijdrage hieraan!

De jubileum commissie

Clubnieuws Overzicht