Verslag van de eerste thema-avond

Beste leden,

Afgelopen donderdag heeft de eerste thema-avond plaatsgevonden. Een tijd geleden hebben wij, als bestuur, contact gezocht met de KNLTB. Het ledenaantal in de vereniging gaat al een tijd achteruit en de kosten blijven toenemen. Dit was dus het moment om samen te sparren over hoe we het tij zouden kunnen keren.

Evelyn van der Haar, procesbegeleidster vanuit de KNLTB, KNVB en NOC-NSF, begeleide deze avond waar we met een groep van 30 leden hebben gediscussieerd over wat onze club voor iedereen betekent. Wat is onze identiteit? Op welke patronen binnen de club zijn we trots? En wat zouden we graag willen veranderen? En het belangrijkste, het in kaart brengen van de belangrijke thema’s in de vereniging waar we samen aan willen gaan werken.

Een paar voorbeelden van waar we als leden vooral trots op (blijken te) zijn, is ons prachtig onderhouden park, de evenementen (voor een breed publiek), de toegankelijkheid van de club en de breedte die we bieden qua tennis niveau.

We hebben besproken wat er nooit zou mogen veranderen in de cultuur van de club, zoals bovengenoemde aspecten, maar ook het vertrouwen vanuit de club en het gevoel van kleinschaligheid.

Uiteraard hebben we ook besproken wat we wel graag anders zouden zien of waar helemaal mee gestopt moet worden. Deze pamfletten hangen momenteel nog in de Quick-Inn en kunnen dus door iedereen bekeken (en aangevuld!) worden. Samenvangend kwamen hier voornamelijk als aandachtspunten uit: de opvang en begeleiding van nieuwe leden, de (nog steeds wel aanwezige) negativiteit, de communicatie naar buiten (voornamelijk werving van nieuwe leden) en de jeugd.

Tijdens de volgende thema-avond op 23 november gaan we kijken naar welke richting we willen volgen, wat is de stip op de horizon en hoe ziet onze toekomst eruit? Voor deze bijeenkomst is het misschien nog wel belangrijker om aanwezig te zijn. Daarom wil ik graag aan iedereen vragen om elkaar aan te sporen om donderdag 23 november naar de Quick-Inn te komen. Bespreek de komende 1.5 week met elkaar wat jullie belangrijk vinden aan deze aspecten, zodat we de mening van een zo breed mogelijk publiek hebben.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar wil je wel graag meedenken? Stuur dan een e-mail naar voorzitter@mtc-bequick.nl met jouw input!

Graag allemaal tot volgende week donderdag, en nogmaals hartelijk dank aan de leden die afgelopen donderdag al meegedacht hebben. Want, alleen samen zorgen we voor een mooie en toegankelijke vereniging

Het bestuur

Clubnieuws Overzicht