Taakomschrijvingen van onze commissies

Welke taken en verantwoordelijkheden horen bij welke commissie?

 


Technische Commissie
- In overleg met de trainer(s) samenstellen van de verenigingscompetitieteams voor deelname aan de landelijke-

  en districtscompetitie, zowel in het voorjaar als in de herfst.
- Zorgdragen voor goede verloop van bovengenoemde competities, o.a. m.b.t. speelsterktes, aanvangstijden,

  ontvangst van bezoekende teams, uitslagen, etc.
- Samen met de toernooicommissie organiseren van Open Toernooi en Clubkampioenschappen.
- Goed contact onderhouden met de trainer(s), vaststellen van tarieven en trainingsgroepen.
- Relatie met KNLTB en districtsbestuur onderhouden.
- Nauw samenwerken op technisch gebied met de Jeugdcommissie.

 

Jeugd Commissie
- In samenwerking met de Technische commissie organiseren en coordineren van jeugdactiviteiten, zoals

  juniorcompetities (zaterdag/zondag), mini-competitie (woensdag), Open Jeugdtoernooi,

  jeugdclubkampioenschappen.
- Deelnemen aan overleg met trainers en begeleiders m.b.t. bovengenoemde activiteiten.
- Informeren en betrekken van ouders.

 

Bar Commissie
- Organiseren van de bardiensten:
1. Voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen de indeling van de bar- en event. keukendiensten.
2. Wekelijks een herinneringsmailing versturen aan de leden m.b.t. hun bardienst(en).
3. Het bijhouden van de actueel verrichte bar- en event. keukendiensten en regelen van vervangende bardiensten.
4. Afrekenen van bardiensten in samenspraak met de penningmeester.
- Jaarlijks overleggen met het bestuur over verkoopprijzen, assortiment en de inkoop daarvan.
- Coördineren van de werkzaamheden van de interieurverzorgster.
- Zorgen voor de hygiëne en het onderhoud van apparatuur in het clubhuis.

 

Onderhouds Commissie
- Onderhouden en beheren van het tennispark, in het bijzonder de banen, het clubhuis, de afrastering, de oefenkooi,

  de verlichting, CV-installatie en de beplanting.
- Zorgdragen voor een goede beveiliging van het clubhuis en het park.

 

ActiviteitenTeam
- Organiseren en, zo nodig, verrichten van uitvoerende taken voor de evenementen, zoals openingstoernooi,

  tossen op de woensdagochtend, tossen op de donderdagavond, familiedag, Ladies Day, Veteranendag,

  Nieuwe leden- en recreantentoernooien etc.

 

Communicatie Commissie
- Digitaal uitgeven van het clubblad de Kommunikatie, waarvoor kopij verzamelen, deze zo nodig

  corrigeren en verwerken voor de website en via de e-mail aan de leden.
- Beheren van de website en andere vormen van communicatie.
- Het extern bekendheid geven aan het bestaan van de vereniging d.m.v. het maken van persberichten, affiches,

  brochures, advertenties en interviews.

 

Sponsor Commissie
- Werven en onderhouden van contacten met sponsoren, zoals afsluiten van contracten met winddoek- en       reclamebordhouders, website- en afhangbordadverteerders.
- Uitnodigen van alle sponsors voor een jaarlijkse bedankdag.
- Bekendheid geven aan verenigingsactiviteiten, waarbij naamsbekendheid van de sponsors zal worden bevorderd.

05-12-2012 | COinfo | 215
ZOEKEN

De BHW Competitie gaat niet door

EYE CATCHERS

Sponsors

SPONSORS