Organisatie

Het hoogste orgaan van Bequick, de Algemene Ledenvergadering, kiest uit haar midden een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden, die verantwoordelijk zijn voor de diverse commissies met de volgende activiteiten:


Technische commissie: organisatie van competities voor seniorleden en selectieteams, Open toernooi, trainingen en clubkampioenschappen.


Jeugdcommissie: (speciaal voor jeugd) organisatie van competities, Open jeugdtoernooi, clubkampioenschappen, spelregelmiddag, schooltennis, toss en jeugdfestiviteiten.

Activiteitenteam: organiseert alle evenementen met een recreatief karakter. De activiteiten van deze commissie zijn al jaren een succes vanwege het ongedwongen karakter (tennistoss, mixed-drive, gehandicaptenmiddag, familiedag, Ladiesday, Veteranendag). Ook de opvang van nieuwe leden wordt door dit team verzorgd.

Barcommissie: de bar is in eigen beheer en deze commissie houdt zich bezig met de indeling van de bardiensten (verplicht voor alle seniorleden), het inkopen van de goederen en een gezellige aankleding van de Quick-Inn.

Onderhoudscommissie: houdt zich bezig met het onderhoud van banen en park. Het dagelijks onderhoud is uitbesteed.

Communicatiecommissie: verzorgt de elektronische communicatie, de artikelen in de krant en de e-mails naar de leden.